Om

Född 1963 i Göteborg.

Utbildning Hovedskous målarskola Gbg 1983-87.

Bor och verkar i Växjö.


Allt mitt bildarbete uppstår i en dialog med andra bilder. Såväl konstbilder som det vardagliga bildflöde som omger oss. Genom bilderna konstrueras föreställningar om oss själva och vår värld. Också jag är sammansatt av bilder. Det är bilder som gör verkligheten verklig...